ABOUT TORD KALVENES

 

Tord Kalvenes (b.1989) grew up on Austevoll, an island chain just south of Bergen. He started playing guitar and singing as a child, and at 12 he started to write and perform his own music. Kalvenes finished his Masters Degree in Musicology in 2014, where his thesis focused on compositional techniques in American choral music, and had B. Morten Christophersen as his teacher. Kalvenes also studied composition under guidance from Olav Anton Thommesen and conducting at the Norwegian Academy of Music. During this period, Kalvenes composed the choral pieces O vis Aeternitatis and Missa Brevis (later Missa De Lumine) while being an active ensemble singer. Tord Kalvenes has shared his music with Schola Cantorum, Kammerkoret Gneis, Bergen Domkor, Tabula Rasa, Ole Bull Kammerkor and several other ensembles. Several of his choral pieces have been published through Cantando Musikkforlag, and more is on the way. In 2020 his work Missa de Lumine is nominated as "work of the year" (classical) at Musikkforleggerprisen 2020. In 2016 Kalvenes was nominated as "newcommer of the year" at Musikkforleggerprisen 2015. Here he won a scholarship given by Trond Kverno to aid him in further developing his career. Kalvenes` musical style is influenced by great composers such as Nystedt, Pärt, Lauridsen, Kverno and other Norwegian contemporary composers. The musical language is influenced by both contemporary and more traditional expressions, which has resulted in an individual expressive style within the musical themes. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Tord Kalvenes (f.1989) vaks opp i havgapet i Austevoll kommune, sør for Bergen. Som barn starta han å spele gitar og å synge, og frå 12-årsalderen byrja han å synge og skrive sin eigen musikk. Kalvenes ferdigstilte sin mastergrad innan musikkvitskap ved Universitetet i Oslo i 2014, der han skreiv ei oppgåve om satsteknikker og stilistiske trekk i amerikansk kormusikk under rettleiing av B. Morten Christophersen. Kalvenes studerte også komposisjon under rettleiing av Olav Anton Thommesen samt ensembleleiing ved Norges Musikkhøgskule. Under studietida komponerte Kalvenes mellom anna verka O vis Aeternitatis og Missa Brevis (seinare Missa De Lumine) medan han var ein aktiv ensemblesongar. Kalvenes har delt musikken sin med Schola Cantorum, Kammerkoret Gneis, Bergen Domkor, Ole Bull Kammerkor og fleire andre ensemble. Fleire av verka hans er også utgjeven gjennom Cantando Musikkforlag. I 2016 blei Kalvenes nominert til Årets nykommar under Musikkforleggerprisen 2015 for verket Missa Brevis. På utdelinga vann Kalvenes eit stipend på 20.000 kr, levert av hedersprisvinner Kverno. Den musikalske stilen er påverka av komponistar som til dømes Nystedt, Pärt, Lauridsen, Kverno og andre norske komponistar. Det musikalske språket henter inspirasjon frå både moderne og meir tradisjonelle uttrykk. Derfrå søker det ein personleg og ekspressiv stil innanfor den gitte musikalske tematikken.